עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שיודעת אחת לקרא אופטימיות שופעת , הסטודנטיאלית האגודה ראש יושבת , צדוק שיר חווית את מ ציעה בנגב גוריון - בן אוניברסיטת " | ב " תשפ הלימודים שנת 7 - 4 עמודים | מסכות ללא ראיון | אומרת היא ," בארץ ביותר הטובה הלימודים אחת ש 2021 נובמבר - אוקטובר | ב " תשפ כסלו - חשוון | 131 גיליון

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=